VIL DU VÆRE MED Å UTVIKLE VERDENS FØRSTE KLIMAPOSITIVE INDUSTRIREGION?

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech søker prosjektleder/fagansvarlig i 100% stilling.

Industrial Green Tech er en miljøteknologiklynge støttet av innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, som startet opp under Arenaprogrammet i 2019. IGT består i dag av 32 bedrifter fra prosess og leverandørindustri i Grenland med ønske om å utvide til flere bedrifter i Telemark og Vestfold. IGT har en ambisjon om å bidra til å realisere verdens første klimapositive industriregion. Klyngen springer ut fra tre industrinettverk i Telemark; IndustriClusteret Grenland (ICG), Teknologinettverk Telemark (TNT) og Telemark Offshore, og driftes av en felles administrasjon for disse.

De tre industrinettverkene er pr. mai 2019 vedtatt slått sammen til en felles klynge som vil administrere miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech. Industrial Green Tech og de tre nettverkene har en felles daglig leder. Administrasjonen består forøvrig av en kontormedarbeider og en prosjektleder/nettverksutvikler med hovedfokus på nettverkene rundt Industrial Green Tech. Stillingen som nå utlyses vil ha fokus på videre utvikling og gjennomføring av aktivitetene i Arenaklyngen. Stillingen er en 100% stilling knyttet opp til Arenaprosjektet og dettes finansiering. Det er klyngens ambisjon å videreføre arenastatusen i klyngeprogrammet fra de første to årene med prosjektstøtte. Å lykkes med dette vil være en del av arbeidet i stillingen, som da vil bli videreført.

Vi søker etter en utadrettet, resultatorientert, strategisk og engasjert medarbeider, som kan være med å utvikle og organisere arbeidet i klyngen, konkretisere og få gjennomført samarbeidsprosjekter. I tillegg til dette vil arbeidet med å øke medlemsmassen, løfte samarbeidet internt i klyngen, relasjonsbygging mellom medlemsbedriftene, samarbeidspartnere og markedet utenfor stå sentralt.

Klikk HER for å komme til stillingsannonsen for å lese mer om ønskede kvalifikasjoner, krav til stilling, hva vi tilbyr og hvordan du kan søke!