VERDISKAPINGSDEBATT HOS EQUINOR

Torbjørn Røe Isaksen møtte Robin Kåss og fremtidens politikere; ungdomskandidatene på fylkeslistene til Telemark og Vestfold, når Equinor, Industrial Green Tech  og Telemark Offshore inviterte til debatt 5. september om verdiskapingen nasjonalt og i vår region fra norsk olje og gass. Arrangementet tok utgangspunkt i Norsk olje og gass sitt prosjekt «Det store bildet». Målet er å løfte verdiskaping inn i valgkampen og samtidig invitere bedriftene i nettverkene til å bli bedre kjent med Equinor som en av de regionale virksomhetene som jobber dedikert med utvikling for å møte nye utfordringer i bransjen.

Tross enkelte uenigheter partiene imellom er det tydelig oppfatning av at industrien i Norge(både olje/gass og landbasert industri) er en viktig del av løsningen for omstilling til det grønne skiftet. Ungdommen vil pøse på med midler til forskning og innovasjon og utvikling i industrien og satsing på kompetanse.

Debatten ble etterfulgt av omvisning hos Equinor og møte i Offshoreforum – et nyopprettet forum for bedriftene i industrinettverkene. Her fulgte vi opp debatten og fikk også en presentasjon fra bedriften Future Technology AS (www.futuretechnology.no) som tilbyr konsulenttjenester, ingeniørtjenester og konstruksjonsløsninger med fokus er på infrastruktur, fornybar energi og olje & gass markedet.

Vi vil gjerne takke alle som deltok med oss denne dagen!