Velkommen til Opt-E AS som nye medlemmer i klyngen

Vi er stolte av å ha Opt-E AS med på laget i Industrial Green Tech! Vi ser frem til gode samarbeid i fremtiden.

Opt-E er et teknologiselskap som så potensialet i å optimalisere energiforbruket på pumper og vifter som forbruker mye energi. Utviklingen resulterte i løsningen Smartsave® som automatisk optimaliserer pumpe- og viftedriften i et anlegg basert på behovet til enhver tid, og dermed sparer betydelig energi.

Forbruket og besparelsen visualiseres i sanntid så operatørene kan følge med, og få en bedre følelse med energiforbruket på driften. Se mer om Smartsave® her.

Bærekraft til bedrifter

Basert på vår teknologi-plattform og med samarbeidspartnere kan vi tilby og drifte et helt øko-system av innovative energiløsninger, og levere ren energi til konkurransedyktige betingelser.

Alt for å redusere energikostnader og bidra til det grønne skiftet.

Les mer om Opt-E AS på hjemmesiden deres: www.opt-e.no