Store EU-muligheter for industrien

Industrial Green Tech ble medio mars tatt opp som medlem i SPIRE: EUs partnerskap for prosessindustri med visjon om nullutslipp. SPIRE står for Sustainable Process Industry through Resource Efficiency.

Med Industrial Green Techs medlemskap i SPIRE åpner det seg nye muligheter for innovasjon og lønnsomhet for bedrifter i klyngen:

 1. Være med å forme fremtiden for prosessindustrien og melde inn behov for R&I
 2. Skape nettverk og finne nye samarbeidspartnere og kunder
 3. Få tilgang til internasjonal kompetanse og EU midler til utvikling og innovasjon
 4. Bli synlig overfor andre sektorer/aktører

Klyngeleder Irene Siljan Vestby i Industrial Green Tech er glad for mulighetene medlemskapet gir.

– Da vi gikk sammen i klyngenettverket Norwegian Innovation Clusters fikk vi søstre og brødre over hele Norge. Nå får vi det over hele Europa, sier Vestby.

Les mer om SPIREs veikart her!

Direkte kontakt med Brüssel

Dette innebærer at vi får være med å gi innspill og forme EUs FoU-programmer og utlysninger i Horizon Europe. Det gir oss direkte adgang til nye vekstmuligheter, nye markeder og store industrikunder.

Visjonen for SPIRE 2050 er bygget opp rundt verdiforslaget: “An integrated and digital European Process Industry, fostering a “well-below 2 degrees” scenario and a fully circular future for our planet and society.”

Medlemmene i Industrial Green Tech vil nå delta i og få førstehåndsinformasjon om det som skjer i arbeidsgrupper for disse fokusområdene:

 • Electrification
 • H2
 • Energy mix
 • Digital
 • CCU-Co2
 • Industrial and Urban Symbiosis
 • Resource and Process Efficiency

Mot neste generasjons prosessindustri

SPIRE er et innflytelsesrikt offentlig-privat partnerskap i form av et samarbeid mellom europeiske myndigheter og åtte store prosessindustriesektorer som skal fremme konkurransekraften og bærekraften for produksjon i Europa. Til nå har sektorene vært: kjemisk, stål, engineering, mineraler, metaller, sement, keramer og vann. Det kan komme flere til i overgangen mellom Horisont 2020 og det nye Horisont Europa.

Gjennom SPIRE-nettverket kan bedriftene finne nye samarbeidspartnere fra forskning, industri og akademia særlig på disse områdene:

 • Bruke energi og ressurser mer effektivt (redusere) innenfor den eksisterende basen av industriprosesser. Redusere og unngå avfall.
 • Gjenbruke avfallsstrømmer og energi innenfor og mellom forskjellige sektorer, inkludert resirkulering og gjenbruk av forbrukeravfall
 • Erstatte nåværende råstoff ved å integrere nye og fornybare råstoff (for eksempel biobaserte), redusere avhengigheten av fossilt råstoff og mineralske råmaterialer og dermed redusere CO2 avtrykket. Erstatte ineffektive prosesser med mer energi – og ressurseffektive prosesser
 • Gjenoppfinne materialer og produkter som har en betydelig effekt på energi – og ressursbruk nedstrøms i verdikjeden, som et resultat av for eksempel integrering av resirkulerte materialer, forbedrede materialegenskaper slik som redusert vekt (lavere drivstofforbruk i kjøretøy) og forbedret isolasjon (energieffektive bygninger)

Bedriftene i Industrial Green Tech vil få tilgang på kunnskap om teknologisk og ikke-teknologisk utvikling i SPIRE-samfunnet. Her utøves det deling av beste praksis og overføring av løsninger på tvers av sektorer og landegrenser.

Industrial Green Techs nyansatte prosjektleder Anne Cathrine Syversen sier dette gir spennende muligheter.

– Jeg håper bedriftene i klyngen vil gripe disse, og jeg gleder meg til å følge opp dette arbeidet sammen med dem, sier Syversen.