Sirkulærøkonomi i praksis – OiW er et godt norsk eksempel

OiW Process på Herøya i Porsgrunn omtales i en fersk artikkel i The Explorer. Selskapet nevnes som ett av flere norske eksempler på fremragende bruk av sirkulærøkonomi i praksis. OiW bruker i prosessen NORSEP Process asken fra avfallsanlegg for å lage verdifulle materialer som sink og betong.