Se det spennende programmet for Industriuka

Programmet for Industriuka er klart. Politisk seminar, sjeldne jordarter og forskning på helse og miljø er noen av temaene du kan oppleve. I tillegg blir det Industridagen og Offshore-konferansen.

På Industridagen 3. november deles IGT Award ut. Da lanseres også Prosess21s digitaliseringsrapport. Denne dagen kommer også Dag O. Hessen og forteller oss hvordan det står til med miljø og klima.

«Offshore – fra olje og gass til grønn energiproduksjon» er tittelen på Offshore-konferansen.

Mange bedrifter i Vestfold og Telemark er i gang med spennende omstillinger. Vi får blant annet høre om effektivisering, prosessoptimalisering og potensialet for kostnadsbesparelser. Vi møter også flere av de store operatørene på norsk sokkel som forteller hvordan de jobber fremover på kort og lang sikt.

For program, påmelding og registrering: www.industriuka.no