Produktutvikling og prosessutvikling​

En klimapositiv industriregion krever nye produksjonsprosesser, teknologier og produkter som kan redusere fremtidige utslipp bl.a gjennom endring fra fossile til fornybare reduksjonsmaterialer og energikilder. Kobling mellom tunge industrielle aktører, leverandørindustri, teknologiutviklere, gründere og FoU-aktører vil muliggjøre både viktige inkrementelle innovasjoner og fyrtårnsprosjekter.

Fangst og utnyttelse av CO2, kraftforedlende teknologi basert på elektrisitet fra fornybare kilder, hydrogenproduksjon. utnyttelse av biomasse, produkter med minimale miljøfotavtrykk (plast), renseteknologi for utslipp til vann, luft og jord, digitalisering og automatisering. Effektivisering og digitalisering av produksjonsprosesser og økt ressursutnyttelse gir
bedre utnyttelse av råvarer og klar miljøgevinst. I tillegg sikres arbeidsplasser.