Grunnlag for veikart

Veikart for en klimapositiv industriregion

Industrial Green Tech jobber med et veikart for industrien i Grenland. Med ulike scenarier og tiltak skal Veikartet vise hvordan vi skal nå vårt felles mål om å bli verdens første klimapositive industriregion.

Prosjektet skal utvikle et veikart for klimapositivindustri i regionen. Planen skal ha mål, strategier og konkrete tiltak som skal gjennomføres.

Fire delprosjekter utgjør grunnlaget for Veikartet:

  1. Kartlegging av utslipp
  2. Grønn transportvei
  3. Utredning av muligheter for Carbon Capture and Utilization (CCU) – teknologi og infrastrukturmuligheter
  4. Kartlegging av sidestrømmer og behov for ny infrastruktur for økt gjenvinning

Last ned CCU-rapporten her: Alt som kan lages av olje kan lages av CO2

Dataene fra disse delprosjektene sammenstilles og danner grunnlaget for Veikartet, som skal ha mål, strategier og konkrete tiltak.

Noen av temaene vi vil diskutere: Energieffektivisering og prosessoptimalisering, lystgass dekomponering videreutviklet, elektrifisering av termiske prosesser, biobasert energi og innsatsfaktorer, karbonfangst og lagring (CCS), fornybart generert hydrogen, CO2-fri hydrogen fra gass, bioraffineri (skogsbasert råstoff), karbonfangst og bruk (CCU), klimapositive teknologier og fremtidig tilgang på kraft.