Utredning og muligheter for fangst og bruk av CO2 (CCU)

Prosjektet har sett på teknologi og infrastrukturmuligheter for Carbon Capture and Utilization (CCU). Bakgrunnen er at norske myndigheter har hatt en overveiende interesse for fangst og lagring av CO2 (CCS). Mens CCS vil være viktig for Norcem og andre større punktutslipp, kan CCU bidra til å fange opp større og mindre utslipp og samtidig tiltrekke seg nye bedrifter som kan bruke CO2 som innsatsfaktor i ny produksjon.

CCS er lineærøkonomi der karbon tas ut av jordskorpa som karbonat, kull eller petroleum. Karbonet brukes til noe nyttig, fanges som CO2 og føres tilbake til jordskorpa. CCU er sirkulærøkonomi der CO2 etter bruk fanges og brukes som råstoff til nye produkter. Karbonet kan være fossilt, biologisk eller fra luften og brukes til alt mulig.

CCS og CCU er ikke gjensidig utelukkende. Tvert imot vil verdikjedene for CCS og CCU være gjensidig styrkende og sammen redusere kostnader for begge.

Karbon kommer fra fossile eller biologiske kilder og brukes til tre sektorer:

  • Kraft
  • Transport
  • Kjemikalier