Eramet

Tester biokarbon istedenfor koks

Eramet vil teste biokarbon som innsatsstoff istedenfor koks. Biokarbon brukes for å få bort O2 fra manganet.

Dette er en mulighet for å erstatte fossilt karbon. Fordelen med biokarbon er å bruke trevirket før det råtner. Biokarbon kan lages fra treavfall. Det å finne det rette biokarbonet er en utfordring. Biokarbon er løsere og skaper mer støv.