Ny utdanning: Digitalisering og bærekraftig prosessteknikk

Til høsten/vinteren er det planlagt oppstart av utdanningen «Digitalisering og bærekraftig prosessteknikk». Studiet gir 30 studiepoeng, som tilsvarer et halvt års skolegang. Dette er resultatet av samarbeidet mellom Fagskolen Vestfold og Telemark, TS Group, Industrial Green Tech og Green Industry Cluster.

Leverandør og kunnskapsbedrifter i Grenland er viktige bidragsytere i utdanningen. Den er tenkt startet opp i løpet av høsten/ vinteren 2020 under forutsetning av godkjenning. Utdanningen er rettet mot kjemiprosess, laboratoriefag og fagoperatører i produksjonsteknikk. I en industri med stadig strengere krav til f.eks. effektivitet, lønnsomhet, utslipp og forbruk ser prosessindustrien at digitalisering er fundamentalt for overlevelse og økt konkurransekraft i fremtiden.

Her kan du lese mer om utdanningen: Nytt utdanningstilbud