EE-avfall

Gjenvinning av REE

Prosjektet ser på gjenvinning av sjeldne jordarter (Rare Earth Elements, REE) fra blant annet EE-avfall. REE brukes i mange elektroniske produkter som vi bruker i vår hverdag. Men, tilgangen på REE er usikker, noe som også er tilfellet for andre «minor metals» (MM). EE-avfall er verdens raskest voksende avfallsstrøm.

Det er gjort ulike forsøk med mål om utvikling av miljøvennlig og lønnsom teknologi for resirkulering og gjenvinning av REE/MM. Likevel skjer ikke dette i kommersiell skala i dag.