OiW lab

Gjenbruk av forurenset betong

Forprosjekt som har mottatt støtte fra Inovasjonsrammen.

Samarbeidsprosjekt mellom Bjorstaddalen og OiW.