Forprosjekt behandling av avfallsstrømmer hos Eramet

Samarbeidsprosjekt mellom Eramet og OiW som har mottatt støtte fra Innovasjonsrammen.

Prosjektet skal se på muligheten for økt gjenvinning av Mangan.

Ferdigstilles vinteren 2019