Batteriproduksjon i Grenland

Batterier er en av nøklene til vår klimanøytrale fremtid. Manglende produksjon og utvikling i Europa er en utfordring, både utviklings- og beredskapsmessig. Grenland kan ha mange fortrinn for å etablere produksjon i denne verdikjeden: Industriparkene, deres infrastruktur og utviklingen av nytt industriareal på Frier Vest

Prosjektet er et forprosjekt for å klargjøre rammebetingelsene, mulighetene, aktørene, argumentene og flaskehalsene for å etablere slik produksjon i Grenland.