Bag-2-Bag

I industri og deler varehandel/distribusjon brukes mye emballasje til industriprodukter og som transportemballasje for andre varer.  Norners prosjekt vil legge til rette for å utvikle egne verdikjeder med retur og resirkulering av plast tilbake til samme type produkter.

Prosjektet skal mobilisere norsk plastindustri og deres sluttbrukere til å etablere lukkete kretsløp og demonstrere løsninger for industriemballasje med høy andel av gjenvunnet plast i ny emballasje med ensartet, konsistent kvalitet og stabil tilgang av gjenvunnet plast.

Foto: Tom Riis