Om IGT

Industrial Green Tech springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt.

Klyngens kjernevirksomhet i dag resulterer i at over 20% av Norges klimagassutslipp fra industri kommer fra denne regionen (ca 2,5 mill tonn av totalt 11,9 mill tonn CO2 ekvivalenter i 2015). Med sin tette lokalisering av store punktkilder for utslipp, vil denne regionen som verdens første klimapositive region bli en viktig bidragsyter til Norges forpliktelser til Parisavtalen om 40% kutt i klimagassutslipp innen 2030. Å utvikle kjernevirksomheten til dagens industri på en måte som tiltrekker nye teknologiutviklere og utslippsintensiv industri, vil også være nødvendig for å gjøre nasjonal satsing på CO2 fangst lønnsom

Styret

JARANN WOLD PETTERSEN

Styreleder

Tlf: 905 93 374
Epost: jwp@equinor.com

SKJALG AASLAND

Styremedlem

Tlf: 932 38 113
Epost: skjalg.aasland@hipark.no

ØYSTEIN SÆTHER

Styremedlem

Tlf: 414 13 117
Epost: oystein.saether@skagerakenergi.no

Rolf Bruknapp

Styremedlem

Tlf: 913 26 360
Epost: rolf.bruknapp@nordicbluecrude.no

morten c. melaaen

styremedlem

Tlf: 934 06 122
Epost: morten.c.melaaen@usn.no

MORTEN GREVLE

Styremedlem

Tlf: 920 96 224
Epost: morten.grevle@yara.com

eli aamot

Styremedlem

Tlf: 952 71 607
Epost: eli.aamot@sintef.no

ida husum

styremedlem

Tlf: 35 57 22 40
Epost: ida.husum@norcem.no

espen kjeldsen

styremedlem

Tlf: 415 21 654
Epost: espen@skagerakmaturo.no

kristin saga

observatør

Tlf: 901 81 077
Epost: kristin.saga@nho.no

ANETTE NORBORG

Observatør

Tlf: 951 30 367
Epost: anette.norborg@t-fk.no

ARNE BORGERSEN

Observatør

Tlf: 911 23 143
Epost: arne.borgersen@innovasjonnorge.no

Irene Bordier Haukedal

observatør

Tlf: 481 73 740
Epost: irene.bordier.haukedal@lo.no

KLYNGEADMINISTRASJON

BÅRD STRANHEIM

Daglig leder

Tlf: +47 908 85 035
Epost: baard@greenindustrycluster.no

ANNE CATHRINE SYVERSEN

Prosjektleder

Tlf: +47 934 23 456
Epost: anne@industrialgreentech.com