GIC-ansatte

Nominerte til pris for vekst gjennom grønn omstilling!

For femte gang skal SIVA-prisen deles ut, og Industrial Green Tech er blant de nominerte.

Frist for nominasjonen var 23. mars og vinneren kåres ved hjelp av en åpen avstemning på web og en fagjury. Prisen er på 250.000 kroner. Vinner Industrial Green Tech, vil disse midlene kunne bidra til å støtte flere utviklingsprosjekter i bedriftene i klyngen.

Om målet for prisen skriver SIVA:

«Formålet er å løfte frem en virksomhet som har fått til vekst gjennom grønn omstilling. Innovasjon må til for å møte miljøutfordringene og målene som er satt nasjonalt og internasjonalt. Miljøriktige løsninger som samtidig er forretningsmessig bærekraftige vil bidra til å bringe verden nærmere klimanøytralitet uten at det forringer verdiskapning.»

Prisen går til den virksomheten som utmerker seg på følgende kriterier:

  • Utvikler innovative produkter, tjenester, produksjonsmetoder, prosesser og løsninger som bidrar til grønn omstilling og vekst
  • Har bygd kultur for samhandling og kunnskapsdeling
    • mellom bransjer
    • på tvers av geografi
    • på tvers av tankesett
  • Har bidratt til fremvekst av fremtidsrettede næringer

I fjor vant Hallingplast, Brødrene Aa fikk prisen i 2018, Oslo Cancer Cluster Incubator i 2017 og NCE Maritime Clean Tech vant i 2016.  Det er flere nominerte bedrifter fra vår region i tillegg til Industrial Green Tech og vi krysser fingre for at prisen havner i denne regionen i år!

Avstemningen foregår mellom 15. og 29. april.