BØRVE BORCHSENIUS

Børve Borchsenius er Norges, trolig Nordens, eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i Porsgrunn siden 1889. Selskapet er det største arkitektkontoret i Telemark med 36 ansatte. Firmaet er frittstående og uavhengig og eies av de ansatte.

Virksomheten skal være en pådriver for å skape bærekraftig arkitektur. Klima- og miljøvennlige løsninger skal vurderes og presenteres for oppdragsgivere. Børve Borchsenius sitt langsiktige klima- og miljømål er klimanøytral prosjektering. Dette betyr bl.a. god materialbruk og arealutnyttelse, redusert netto energibruk og økt bruk av lokal, fornybar energiproduksjon.

Bedriften har allerede flere igangsatte prosjekter sammen med klyngebedriftene våre. Hos Norcem er de med på forprosjektet for CO2-fangst, de jobber med et nytt innovasjons- og teknologisenter på Herøya Industripark, og har jobbet med Norners nye bygning, lokalisert ved siden av Powerhouse.