USN

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Norges nyeste universitet! Vi er det fjerde største av Norges ti universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivs rettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.