SINTEF NORLAB AS AVD. PORSGRUNN

SINTEF Molab og Kystlab AS fusjonerte den 01.01.2020 til SINTEF Norlab og er nå Norges største norskeide laboratorieselskap.

SINTEF Norlabs avdeling i Porsgrunn er lokalisert i Herøya Forskningspark. Avdelingen ble etablert 01.10.2008 og leverer kjemisk informasjon basert på anvendt uorganisk analytisk kjemi til en rekke prosessindustribedrifter og verkstedindustribedrifter i Norge.

Avdelingen i Porsgrunn er en spesialavdeling i SINTEF Norlab som leverer FoU-støtte. Derfor har vi etablert laboratorier med avanserte instrumentelle analyseteknikker i Forskningsparken, og tilbyr kjemisk analyse av ulike materialer og substanser.
Vi tilbyr også metodeutvikling tilpasset ulike problemstillinger.

Det er pr. i dag 8 ansatte ved avdelingen. Dette er fagpersoner med bakgrunn fra FoU-miljøer blant annet i selskaper som Hydro og Statoil.