RHI Normag (Magnesita)

RHI Normag AS produserer ulike typer magnesiumoksid som er anvendbart innen de fleste bruksområder.

Bedriftens hovedråstoff er dolomitt fra Nordland som knuses, og deretter kalsineres ved 1000 grader i bedriftens kalsinatortårn.

I neste prosesstrinn, felles det ut magnesiumhydroksid ved hjelp av sjøvann. Dette går videre til filtrering hvor man fjerner vann, og kalsinerer produktet ved moderate temperaturer i en roterovn. Resultatet er magnesiumoksid, MgO, som har mange anvendelsesområder. RHI Normag AS leverer i dag MgO til aktører innen landbruk, papirindustri og annen kjemisk industri.

RHI har også en ny fabrikk hvor det produseres fused magnesia, som er smeltet og krystallisert magnesiumoksid. Ut av denne prosessen kommer et av verdens mest varmebestandige materialer. Dette er råvare for RHIs produksjon av ildfast murverk.

Under full drift kan det produseres opp mot 80 000 tonn MgO i året. RHI Normag AS vil også være en råvareleverandør innad i RHI Magnesita gruppen, men denne mengden dekker også etterspørsel til eksterne kunder.

RHI Normag AS eies av verdens største produsent av ildfast murverk, RHI Magnesita.