Proventia AS

Proventia ble etablert i 2013 for å hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Vi skal bidra til å utvikle gode forretningsidéer til lønnsomme bedrifter. Vi bryr oss om gründerne våre, som har mange små og store oppgaver å løse. Vårt bidrag er å lose dem gjennom realiseringsprosessen, formidle kontakt med virkemiddelapparatet og støtte arbeidet med å holde fokus på det som er viktig. Vår jobb er å bidra til å realisere drømmer. Drømmer som kan skape ny og bærekraftig vekst i regionen.