Periti

Nettverksbasert
Tilknyttede seniorkonsulenter med bakgrunn og erfaring som ledere og teknologer.

Frittstående seniorer

  • Tilknytning gjennom avtaler, ikke ansettelse

  • Kompetanse tilpasset oppgaven

  • Teknisk kompetanse og strukturert metodikk

  • Erfarne verdiskapere i industriens tjeneste 

Kompetanse og nettverk gjør oss i stand til å møte oppdragsgivers mål til verdiskapning ved å levere:
Partnerskap til teknisk utvikling og realisering av nye industrielle prosesser og produkter.
Nøkkelpersonell til prosjektgjennomføring av nye produksjonsprosesser,og til utvikling-,  modifisering og revisjon av etablerte produksjonsprosesser.