Norner

  • Norner er en globalt ledende leverandør av industrielle polymertekniske F&U tjenester basert i Norge hvor vi har et avansert teknologisenter for gjennomføring av utvikling og testing.
  • Vi jobber hardt for å oppfylle vår visjon om å være Plastutforskerne for våre klienter gjennom en bred portefølje av F&U, laboratorietjenester og strategisk rådgiving basert på 40 års industriell erfaring.
  • Våre viktigste kundesegmenter er petrokjemi, olje og gass, infrastruktur og emballasje.
  • Vi bidrar til økt lønnsomhet og forbedret bærekraft for våre klienter ved utvikling av bærekraftige materialer og produkter.
  • Vi har mer enn 60 teknologer med kjernekompetanse på petrokjemi og plastindustri og avanserte laboratorier med et bredt spekter av piloter og testutstyr