Ineos Bamble AS

INEOS Bamble har en polyetylenfabrikk med to identiske linjer.  Plastråvarene eksporteres til kunder i hele verden som lager produkter i et vidt spekter.  Råvarene våre går hovedsakelig til farmasøytisk industri, matvareemballasje og film til emballasje- og bygningsindustri og til kabelisolasjon. Fabrikken har en årlig kapasitet på 140 000 t.

I tillegg finnes det en Kompounderingsfabrikk som har en årlig kapasitet på 10 000 t. Råstoffet som brukes i produksjonen er etylen som kommer fra Noretyls cracker på Rafnes. Vi har 120 ansatte som fordeler seg på produksjon, materialhåndtering og vedlikeholdsfunksjoner i tillegg til administrasjon.

Bedriften inngår i forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe og har et nært samarbeid med Noretyl innenfor flere funksjoner i tillegg til at selskapene har felles direktør.