Herøya Industripark

Herøya Industripark ble etablert av Norsk Hydro i 1928-29, som et produksjonssted for gjødsel. Industriområdet har gjennomgått store forandringer, og er i dag en åpen industripark med plass til mange ulike virksomheter.

Herøya Industripark AS har en industriell infrastruktur som dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune i Telemark, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte. Rundt 55 av de 80 bedriftene er lokalisert i Herøya Industriparks industrielle kjerneområde. De øvrige 25 bedriftene er lokalisert i østre del av industriparken og er leietakere hos eiendomsselskapet Herøya Næringspark AS, og i Gunneklev som leietakere av Hydrovegen Eiendom AS. Velkommen i det gode selskap!