Grenland Havn IKS

Grenland havneområde omfatter kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien. Det er et av Norges største havneområder målt i godsomslag med om lag 12 mill. tonn. Havnen er multifunksjonell med spesialiserte terminaler for tørrbulk, våtbulk, tømmer og stykkgods samt passasjertrafikk. Grenland er et av landets viktigste industriområder hvor havneinfrastrukturen er forutsetning for utvikling.

Breviksterminalen opererer frekvente linjer for både roro og lolo og er intermodalt knutepunkt med jernbane «på kaikant». Terminalen er en del av stamnettet. Langesund fergeterminal har daglig forbindelse med Hirtshals, Stavanger og Bergen. Vollterminalen er industriterminal med prosjektlaster, tungløft og en rekke spesialfunksjoner. Grenland Havn IKS tilbyr et vidt spekter av tjenester og utleie av bygg og arealer.