FRIER VEST AS

Frier Vest AS har som visjon at områdene rundt Frierfjorden skal være Norges og Nordens viktigste industrielle utviklingsområder. De eies av Bamble Kommune, Ineos Bamble AS og Grenland Havn IKS med 1/3 hver.

Det er i dag petrokjemisk industri i området. Frier Vest AS ønsker å videreutvikle området og utnytte den industrielle kompetansen og kapasiteten som finnes, både inne i det arealet som områdeplanen dekker, og i regionen. Planen, over tid, er at dette området skal kunne utvides til 10.000 dekar. Dette vil bli et sjønært industri og næringsareal som vil få kai med dybder på 15 meter. Områdeplanen legger opp til en videreutvikling og utvidelse av Rønningen industriområde.