Bouvet

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 1650 ansatte i 14 byer i Norge og Sverige.

Bouvet flytter sin virksomhet i Grenland inn i Herøya Industripark for å gjøre hele selskapets kompetanse tilgjengelig for prosessindustrien. Bouvet sin målsetning er å bli medlemsbedriftenes prefererte digitaliseringspartner og dermed bidra til grønn omstilling av prosessindustrien.

Bouvets konsulenttjenester omfatter blant annet følgende områder:

   Systemutvikling

   Rådgivning og prosjektledelse

   Brukeropplevelser og design

   Tjenestedesign og optimalisering av prosesser

   Kommunikasjon og publiseringsløsninger

   Innsikt, maskinlæring, analyse og styringsdata

Bouvet har en kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter, og har lang erfaring med prosessindustri. 48 prosent av Bouvet sin aktivitet er knyttet til olje og gass, kraftforsyning og industri.  Kompetansen fra disse næringene er direkte overførbar til prosessindustrien. Bouvet har med dette solid gjennomføringsevne for bistand innen områder som Internet-of-Things, sensor, kunstig intelligens, maskinlæring, Big Data, digital tvilling, autonomi og skyteknologi.