Medlemmer

Klyngens medlemsbedrifter har gjennom 100 års stolt industrihistorie utviklet høy omstillingsevne, solid kompetanse og en unik industriell infrastruktur i regionen. Deres kjernevirksomhet omfatter i dag et fokus på omstilling til grønnere produksjon og utvikling av klimautslippsreduserende løsninger. Bedre samkjøring og nye krysskoblinger av kompetanse skal gjøre Industrial Green Tech til en effektiv motor for utvikling av innovative grønne industrielle løsninger. Klyngen vil bidra til at Norges posisjon som global eksportør av miljøteknologi styrkes. Der løsningene krever kompetanse og teknologi som går utover det kjernemedlemmene leverer i dag, skal det opprettes nye samarbeid og verdikjeder som bidrar til en industriregion der all vekst blir miljøpositiv.

Informasjon om kjerne medlemmer og medlemmer
Klyngens kjernemedlemmer er bedrifter som er initiativtakere til klyngen. De har alle inngått intensjonsavtaler med bidrag gjennom timer og finansiering. Klyngens medlemmer er aktører som tilfører klyngen viktige ressurser. Det er inngått intensjonsavtaler med finansielt bidrag fra enkelte, deres timeinnsats inn i klyngen vil variere i henhold til prosjektporteføljens behov.

EQUINOR ASA

Equinor is an international energy company present in more than 30 countries worldwide, including several of the world’s most important oil and gas provinces.

YARA PORSGRUNN

Porsgrunn Fabrikker ligger på Herøya ved Porsgrunn, 14 mil sørvest for Oslo. Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde.

ERAMET

Eramet Norway leverer raffinerte manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden – tuftet på norske industritradisjoner og bærekraftig høyteknologi.

INOVYN NORGE AS

INOVYN Norge er et selskap i INOVYN som er Europas ledende lut- og PVC-produsent med fabrikker i Belgia, England, Frankrike, Italia, Norge, Spania, Sverige og Tyskland. 

INEOS BAMBLE AS

INEOS Bamble har en polyetylenfabrikk med to identiske linjer.  Plastråvarene eksporteres til kunder i hele verden som lager produkter i et vidt spekter.  Råvarene fra INEOS Bamble går hovedsakelig til farmasøytisk industri, matvareemballasje og film til emballasje- og bygningsindustri og til kabelisolasjon.

BILFINGER

Bilfinger Industrial Services Norway AS, med hovedkontor i Porsgrunn, er en del av det tyske konsernet Bilfinger SE, et av Europas ledende selskaper innen industrielt vedlikehold og service.

NORCEM

Norcem er en av Norges største byggematerialprodusenter. Vi produserer og markedsfører sement, og tilbyr FOU-basert kunnskap om bruk av sementbaserte produkter. Sement er hovedingrediensen i betong som er grunnlaget for bærekraftige bygg og anlegg og velfungerende infrastruktur. 

REC SOLAR

Founded in Norway in 1996, REC is a leading vertically integrated solar energy company.
Through integrated manufacturing from silicon to wafers, cells, high-quality panels and extending to solar solutions, REC provides the world with a reliable source of clean energy. 

ISOLA AS

Isola har høy fokus på innovasjon og driver samtidig et kontinuerlig arbeid med forbedringer og optimalisering av eksisterende produkter og systemer.

Magnor Minerals AS

Magnor Minerals AS produserer ulike typer magnesiumoksid som er anvendbart innen hydrometallurgi, miljøvern, gjødsel, masse og papir, og dyrefør.

HERØYA INDUSTRIPARK AS

Herøya Industripark AS dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune i Telemark, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte.

NORSK SPESIALOLJE

Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann. 

BREVIK ENGINEERING

Brevik Engineering is a naval architect and marine engineering company located in Brevik, Norway.

BJORSTADDALEN NÆRING AS

Næringsselskapets virksomhet er drift av deponi, sortering og omlasting av diverse fraksjoner, kverning og sikting, pressing av plastfraksjoner, utleie av arealer, intern containertransport mm.

SINTEF NORLAB AS AVD. PORSGRUNN

SINTEF Molab og Kystlab AS fusjonerte 01.01.2020 og er nå Norges største norskeide laboratorieselskap. Avdelingen i Porsgrunn arbeider primært med uorganisk analytisk kjemi for karakterisering av prøvemateriale, elementbestemmelser og metodeutvikling/spesialanalyser.

GRENLAND HAVN IKS

Grenland havneområde er et av Norges største havneområder målt i godsomslag med om lag 12 mill. tonn. Havnen er multifunksjonell med spesialiserte terminaler for tørrbulk, våtbulk, tømmer og stykkgods, samt passasjertrafikk.

CODY AS

Cody utvikler nøkkelferdige, automatiserte maskinsystemer og har bred erfaring innen maskinbygging, industriautomatisering, robotsystemer og produktutvikling.

KEBONY

Kebony er et miljøvennlig treverk i høy kvalitet, som ikke krever vedlikehold utover vanlig rengjøring. Kebony har dokumenterte gode egenskaper for en rekke forskjellige bruksområder, særlig mye brukt til terrasse og fasadekledning.  

Teknologien bak Kebony® er en miljøvennlig og patentert trebehandlingsprosess utviklet i Norge. Denne prosessen forbedrer egenskapene til treet ved hjelp av en bio-basert væske. 

Norsep AS

Norsep AS er et spin-off fra OiW Process AS som ble opprettet for å utvikle og kommersialisere Norsep-prosessen.

Dette er en prosess for ufarliggjøring av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall gjennom leaching av tungmetaller i saltsyre, etterfulgt av filtrering og deretter varmebehandling.

BERGFALD MILJØ-RÅDGIVERE

Bergfald Miljørådgivere rydder forurensing og bidrar til grønn omstilling. Bergfald Miljørådgivere tilbyr et bredt spekter av tjenester innen miljøstyring, sertifisering, innovasjon, foredrag, kommunikasjon, offentlige anskaffelser, myndighetskontakt og bærekraftige etableringer.

PERITI

Våre konsulenter har erfaring og kompetanse innenfor både generelle og spesialiserte fagområder. Om nødvendig setter vi sammen større tverrfaglige team med spesialister for å løse de utfordringene du måtte ha.

FUNZIONANO AS

FunzioNano AS is a spin-off company from SINTEF, the largest independent research organisation in Scandinavia. SINTEF creates value through knowledge generation, research and innovation, and develops technological solutions brought into practical use. 

SINTEF INDUSTRI

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

NORNER AS

Norner er en globalt ledende leverandør av industrielle polymertekniske F&U tjenester basert i Grenland hvor vi har et avansert teknologisenter for gjennomføring av prosjekter for utvikling og testing.

VEKST I GRENLAND

Vekst i Grenland (ViG) jobber for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland. Innsatsområdene er nyskaping, bedriftsattrahering samt samarbeid og samordning.

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE (USN)

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er Norges nyeste universitet! Vi er det fjerde største av Norges ti universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivs rettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet.

PROVENTIA AS

Proventia ble etablert i 2013 for å hjelpe gründere og andre idéhavere med å realisere nye, unike forretningsidéer i regionen.

SKAGERAK ENERGI AS

Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet i tilknytning til dette.

IBKA

Som en del av Norsk Gjenvinning-konsernet, er IBKA en etablert aktør i Norge, Danmark og Storbritannia. I 2018 ble alle industri- og offshoretjenester i Norsk Gjenvinning-konsernet samlet under IBKA-navnet, og all aktivitet i Skandinavia og Storbritannia går inn i IBKA Gruppen.

GOODTECH

Goodtech er et teknologikonsern med kjernevirksomhet innen automasjon, kraft og industriell prosjektering. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. Vi leverer prosjekter, service og produkter til kunder innen prosess- og produksjonsindustrien, havbruk, olje & gass, kraft og vannrensing.

FRIER VEST

Frier Vest AS skal gjennom næringsetablering og industriell produksjon bidra til økt verdiskapning, opprettelse av nye og diversifiserte arbeidsplasser og økt bosetting i regionen.

Frier Vest AS legge til rette for store etableringer i på Rønningen Industriområde som utnytter den industrielle kompetansen og kapasiteten i regionen og som vil styrke den eksisterende virksomhet.

PROJECT INVEST

Project Invest vil alltid strekke seg etter visjonen om at våre prosjekter blir anerkjent som “beste praksis”, og dermed setter standarden for gode metoder og prosjekter som gir resultater. Basert på tverrfaglig og driftsnær erfaring fra de beste miljøene, og systematisk tilnærming til oppgavene, ønsker vi å skape presedens for bransjen.

BOUVET

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring.

Bouvet har over 1650 ansatte i 14 byer i Norge og Sverige.

NORDIC ELECTROFUEL

Nordic Blue Crude AS vil produsere høykvalitets, karbonnøytrale, syntetiske drivstoff og andre fossile erstatningsprodukter, basert på vann, karbondioksid og fornybar kraft.

Nordic Blue Crude planlegger å bygge verdens første kommersielle kraft-til-flytende jetfuel-anlegg på Herøya i Porsgrunn.

HYDROGEN PRO

HydrogenPro AS sin hovedvirksomhet er å tilby store industrielle elektrolyse systemer for fremstilling av grønt hydrogen basert på høytrykks alkaliske teknologi til globale industrikunder.

Selskapet har som mål å være en verdensledende designer og leverandør av alkaliske elektrolyseteknologi.

BERGEN CARBON SOLUTIONS

Bergen Carbon Solutions AS produserer karbon-nanofiber fra CO2. Produktet lages av CO2 og elektrisitet og utslippet er kun O2. Resultatet er at produksjonen er CO2-negativ. Deres forretningsfelt ligger innenfor CCUS, med hovedvekt på CO2– bruk. 

Opt-E AS

Opt-E er et teknologiselskap som så potensialet i å optimalisere energiforbruket på pumper og vifter som forbruker mye energi. Utviklingen resulterte i løsningen Smartsave® som automatisk optimaliserer pumpe- og viftedriften i et anlegg basert på behovet til enhver tid, og dermed sparer betydelig energi.

Skagerak Maturo AS

Skagerak Maturo is an early-stage venture capital firm investing in disruptive technologies with strong positive impact. Climate change, resource scarcity and changing demographics are some of challenges we as a society need to deal with and where technological innovations can substantially contribute.

BØRVE BORCHSENIUS

Børve Borchsenius er Norges, trolig Nordens, eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i Porsgrunn siden 1889. Selskapet er det største arkitektkontoret i Telemark med 36 ansatte. Firmaet er frittstående og uavhengig og eies av de ansatte.

ILF Consulting Engineers Norway AS

ILF Group er et internasjonalt ingeniør- og konsulentselskap som hjelper kundene sine med å gjennomføre teknisk krevende industri- og infrastrukturprosjekter. Med 2500 høyt kvalifiserte ansatte på mer enn 40 kontorsteder fordelt på fem kontinenter, har selskapene i ILF Group en sterk regional tilstedeværelse.