Medlemmer

Klyngens medlemsbedrifter har gjennom 100 års stolt industrihistorie utviklet høy omstillingsevne, solid kompetanse og en unik industriell infrastruktur i regionen. Deres kjernevirksomhet omfatter i dag et fokus på omstilling til grønnere produksjon og utvikling av klimautslippsreduserende løsninger. Bedre samkjøring og nye krysskoblinger av kompetanse skal gjøre Industrial Green Tech til en effektiv motor for utvikling av innovative grønne industrielle løsninger. Klyngen vil bidra til at Norges posisjon som global eksportør av miljøteknologi styrkes. Der løsningene krever kompetanse og teknologi som går utover det kjernemedlemmene leverer i dag, skal det opprettes nye samarbeid og verdikjeder som bidrar til en industriregion der all vekst blir miljøpositiv.

Informasjon om kjerne medlemmer og medlemmer
Klyngens kjernemedlemmer er bedrifter som er initiativtakere til klyngen. De har alle inngått intensjonsavtaler med bidrag gjennom timer og finansiering. Klyngens medlemmer er aktører som tilfører klyngen viktige ressurser. Det er inngått intensjonsavtaler med finansielt bidrag fra enkelte, deres timeinnsats inn i klyngen vil variere i henhold til prosjektporteføljens behov.

Opt-E AS

Opt-E er et teknologiselskap som så potensialet i å optimalisere energiforbruket på pumper og vifter som forbruker mye energi. Utviklingen resulterte i løsningen Smartsave® som automatisk optimaliserer pumpe- og viftedriften i et anlegg basert på behovet til enhver tid, og dermed sparer betydelig energi.

Skagerak Maturo AS

Skagerak Maturo is an early-stage venture capital firm investing in disruptive technologies with strong positive impact. Climate change, resource scarcity and changing demographics are some of challenges we as a society need to deal with and where technological innovations can substantially contribute.

BØRVE BORCHSENIUS

Børve Borchsenius er Norges, trolig Nordens, eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i Porsgrunn siden 1889. Selskapet er det største arkitektkontoret i Telemark med 36 ansatte. Firmaet er frittstående og uavhengig og eies av de ansatte.

ILF Consulting Engineers Norway AS

ILF Group er et internasjonalt ingeniør- og konsulentselskap som hjelper kundene sine med å gjennomføre teknisk krevende industri- og infrastrukturprosjekter. Med 2500 høyt kvalifiserte ansatte på mer enn 40 kontorsteder fordelt på fem kontinenter, har selskapene i ILF Group en sterk regional tilstedeværelse.