LOGISTIKK OG INFRASTRUKTUR

Videreutvikling av samarbeid om industriell infrastruktur, mot eksempelvis transport og lagring av CO2, er nødvendig for å bli klimapositiv. Grenland/Telemark som en tett koblet industriregion har spesielt gode forutsetninger for dette.

Etablering av store nye industriarealer må fokusere på attrahering av nye virksomheter som kan bidra til nullutslippsproduksjon for eksempel gjennom utnyttelse av utstrakt industriell sirkulærøkonomi. Med sentral og omfattende havneinfrastruktur, kan regionen også stå i spissen for et paradigmeskifte innen logistikk, autonomi og elektrifisering knyttet til utvikling og implementering av nye løsninger for bl.a. lavutslipps maritim virksomhet basert på fornybare energibærere.