Invitasjon til speed date med USN studenter

Torsdag 19. sep. kl. 12:00 inviterer USN, industrinettverkene og Industrial Green Tech til speed date med bachelor og master studenter ved USN.

Målet er å finne Bachelor/Masteroppgaver, som er til gjensidig nytte for USN og medlemsbedriftene. – Og som løser et behov, som kan gi konkrete økonomiske- og miljømessige resultater.

Speed date’n vil foregå på USN-Kjølnes. 

Program:

12:00-12:30 Bakgrunn og informasjon om speed date’n – Felles for alle deltakerne

– En rep. fra USN eller fra industrinettverket holder en kort presentasjon om bakgrunnen.

– Korte presentasjoner fra hver bedrift (2 min. pitch om bedriften og hvilke problem de ønsker løst)

12: 30 Studentene melder seg på til de bedriftene de ønsker å snakke med.

13:00- 15:30 Gjennomføring av speed date’n

Bedriften presenterer kort skisse til oppgave/problemstilling. Deretter er det dialog, spørsmål og drodling rundt konkretisering av oppgave. Studentene får kontaktinfo til bedriften for eventuell videre konkretisering av bachelor-/masteroppgave, og går videre til neste date.

Det settes av 15 min til hvert møte mellom student/er og bedrift.

Forventninger til bedriften:

– Stiller med en kontaktperson som kan svare på spørsmål som måtte dukke opp, gi opplæring/support i evt. verktøy eller systemer som bedriftene bruker.

– Sponser innkjøp av utstyr/programvare som måtte være nødvendig.

Det er en fordel at oppgavene er åpne, dvs. at det ikke er noe som er taushetsbelagt. Hvis et prosjekt er taushetsbelagt er det bedriften som krever taushetserklæring fra de involverte.

Innspill og informasjon til oppgaven:

Når det gjelder konkrete oppgaver så er det gjerne nye oppgaver fra år til år. – Her kan bedriftene tenke ut fra egne behov.

Tidligere oppgaver som er gitt kan lastes ned fra Expo-katalogen til USN, som finnes HER. De mest relevante prosjektene finnes på ss. 38 – 47, og fra side 53 og utover. Oppgaven kan gjerne være stor/gi rom for ulike tilnærminger.

Det blir studentenes oppgave å avgrense og sette mål for prosjektet i samarbeid med bedriften og USN sin interne veileder. Gruppa leverer inn rapporten, som skal sensureres av intern veileder og en ekstern sensor. Ekstern sensor kan gjerne komme fra samme bedrift, men skal ikke ha vært delaktig i prosjektet. I utgangspunktet skal ekstern sensor ha minimum mastergrad, men realkompetanse kan kompensere for manglende mastergrad. Til slutt er det en muntlig presentasjon av prosjektet, etterfulgt av eksaminering. Dette kan gjerne foregå i bedriften, hvis det er mest praktisk. Presentasjon og eksaminering avtales mellom de involverte partene i løpet av prosjektperioden.

Bedriftene konkurrerer med prosjekter som USN tilbyr, og kan ikke forvente at deres prosjekt blir valgt uansett. Det kan også være at noen studenter ønsker å bytte prosjekt fordi det dukker opp noe mer interessant, og USN håper at det er åpning for dette.

Erfaringsmessig er oppgaver med et visst industrielt preg lettere å “selge inn” (særlig for YVEI-studentene), enn f.eks. oppgaver innen helseteknologi eller samferdsel. Bedrifter som tilbyr oppgaver “litt på siden” bør vektlegge relevans i forhold til fagområdet og muligheter for jobb etterpå.

Hvis ønskelig kan oppgavene sendes til USN i forkant, og informasjon om hva USN sine studier går ut returneres i før speed date’n.
Kontaktperson hos USN er Morten Pedersen; Morten.Pedersen@usn.no

Noen av studentene som deltar kan være utenlandske, så informasjon rettet mot dem må være på engelsk.

Vi håper dere griper denne muligheten, og melder dere på til undertegnede innen 17. september.

Tone Skau Jonassen
Prosjektleder og nettverksutvikler
tone@telemarkoffshore.no