UTSATT: Innovasjonsseminaret blir 17.09.2020

Innovasjon – Få fart på ideutviklingen!

For å sikre at industrien har en fremtid i Norge er det nødvendig med samarbeid om nye innovative løsninger. Derfor inviterer Industrial Green Tech til innovasjonsseminar. Vi har invitert bedrifter som har lykkes med å tenke utenfor boksen og med å implementere innovative løsninger til å dele sine erfaringer med oss.

Sted:  Herøya Industripark, Porsgrunn / digital overføring (NB! – Nytt sted)

Dato: 17.09.2020, kl. 12.00 – 16.00

Agenda:

  • Lunsj og koronafri mingling
  • Velkommen ved IGT
  • Innovasjonskultur – Hvordan få ideer til å bli innovasjoner? Ved Sven Arild Andersen, tidl børsdirektør, bakgrunn fra Norsk Hydro og Pronova 
  • Kjemisk resirkulering av plast Ved Siw Fredriksen, Norner
  • Pause
  • Teknologisk innovasjon i industrien Ved it-utvikler Cisco, er et verdensomspennende teknologiselskap innen nettverk, datasenter, sikkerhet og samhandlingsløsninger
  • Digitalisering/autonomi i industrielle prosesser Ved Baard Røsvik, Semcon
  • Oppsummering og avslutning

Vi håper du har mulighet til å delta. Mer informasjon kommer!

På grunn av Korona-situasjonen blir det et begrenset antall plasser.

Meld deg på innen fredag 11.09 kl. 12 til katalin@greenindustrycluster.no

 

Viktig informasjon vedr Korona:
Det er spesielle tider, så er du forkjølet eller syk har vi full forståelse for at du melder avbud på kort varsel, også samme dag. Seminaret arrangeres i en konferansesal og deltagerantallet er justert etter myndighetenes anbefalinger. Vi setter ut antibac og oppfordrer alle til å jevnlig benytte seg av det. Vi er helt avhengige av at alle tar et eget ansvar og bidrar med å overholde alle anbefalinger fra FHI. Det gjelder å holde avstand, dvs holde 1 meters avstand til andre. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder. Om vi alle samarbeider om dette og minner hverandre på dette underveis får vi alle et hyggelig seminar.

Les mer på www.fhi.no