Industrial Green Tech – Tildelt Arenastatus

Den to år lange prosessen industrinettverkene i Telemark har vært gjennom for å utarbeide en godt forankret og spisset Arenasøknad ga 8. november det resultatet mange har håpet på og heiet på. Klyngen Industrial Green Tech er nå tildelt Arenastatus og med dette tatt opp iNorwegian Innovation Clusters. 

Dette betyr at vi nå sammen kan sette fart i arbeidet med å utvikle bærekraftig industri som skal bidra til å gi reduksjon i klimagassutslipp og produsere med grønne teknologiske løsninger.

Klyngen Industrial Green Tech skal bidra til at Grenland i Telemark blir verdens første klimapositive industriregion. Gjennom klyngeprosjektet skal det utvikles en verdensledende miljøteknologiklynge med fokus på samarbeid om utvikling og innovasjon av løsninger, produkter og tjenester for prosessindustri, leverandører og samarbeidspartnere til denne.

Grenland i Telemark skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for løsninger som redusere klimagassutslipp og bidrar til bærekraftig utvikling av industri.

Regionens fortrinn med god tilgang til fornybare ressurser, lange industritradisjoner, store globale industrivirksomheter, bredde i næringen, nær kobling mot FoU-aktører og geografisk tette tilknytning skal brukes til å styrke regionens og Norges konkurranseevne i lavutslippssamfunnet der det vil bli økt etterspørsel etter produkter og materialer med lite karbonavtrykk i produksjon og ved bruk.

Dette er en merkedag for regionen og for industrinettverkene som har jobbet for dette, og vi er glad for at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen også heier på oss!