Industriell sirkulærøkonomi

Regionens bedrifter har store utslipp og sidestrømmer som ved å gjenbrukes av andre kan gi reduserte utslipp og bedre ressursutnyttelse. Klyngen fremmer industrielle symbioser som gir verdiøkning og bærekraft. Kartlegging, separasjon og bearbeiding av sidestrømmene er sentrale aktiviteter før en større andel industriavfall kan gå fra deponering til gjenbruk eller materialgjenvinning.

Avfallsreduksjon og -håndtering, gjenbruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og separasjonsteknologi.