Industrial Green Tech sikter høyt mot INDUSTRI 4.0

Viktige fokusområder for Inustrial Green Tech vil være digitalisering, automatisering og andre elementer av Industri 4.0. Før helgen ble næringslivbilaget INDUSTRI 4.0 distribuert med Finansavisen og Industrial Green Tech sammen med fremtidsrettede bedrifter og prosjekter presenterer visjoner og muligheter for bærekraftige industri.

Les hele nærligslivsmagasinet her:
INDUSTRI 4.0

og saken her:
https://www.næringslivnorge.no/industri-4-0/industrial-green-tech-sikter-hoyt/