Industrial Green Tech – disse skal styre klyngen

Forrige uke var IGT-klyngens nye styre og ledelse samlet til første oppstartsmøte i Herøya Industripark.

– Jeg er svært glad for at vi har fått et styre som representerer bredden i IGT-klyngen, sier klyngeleder Irene Siljan Vestby. Styret har representanter fra store industriaktører, gründervirksomhet, energibransje, forskningsinstitusjoner og utviklingsaktører. Til sammen en solid styreplattform for utvikling av nye industriprosjekter med nullutslipp.

Klikk HER for å lese hele saken!