IGT får europeisk kvalitetsstempel

Industrial Green Tech har oppnådd bronsestatus blant europeiske klynger. Dette er et kvalitetsstempel som viser utvikling og godt samarbeid mellom medlemsbedriftene i Grenland. Klynger er komplekse og dynamiske strukturer i kontinuerlig endring. Det er internasjonalt anerkjent at sterke klynger kan bidra til økonomisk vekst gjennom å ta ut innovasjons- og businesspotensialet i en region. En profesjonell klyngeledelse kan bidra til en slik ønsket utvikling gjennom prosjekter og tjenester som styrker klyngens potensiale.

 

The European Cluster Excellence Initiative (ECEI), etablert av EU kommisjonen i 2009, har utviklet metodikk og verktøy for å hjelpe klyngeorganisasjoner med utvikling av kapasitet og kapabilitet. I denne metodikken ligger standardiserte kvalitetsindikatorer for klyngeledelse og et sertifiseringssystem bestående av de tre kvalitetsstemplene BRONZE, SILVER og GOLD for profesjonell klyngeledelse. Dette er for å øke kvaliteten på klyngeorganisasjoner og sikre god avkastning på offentlige penger. Ordningen er utviklet og utføres av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) i Berlin (ECEI Bronze Label — ESCA (cluster-analysis.org)).

Industrial Green Tech har nå oppnådd første sertifisering – BRONZE LABEL etter å ha gjennomført et intervju og fått god skåre på 36 indikatorer for hhv klyngens struktur, klyngeledelse, finansiering av klynges aktivitet, tjenester levert, kontakt og samarbeid med andre klynger, måloppnåelse og andres anerkjennelse av klyngen.

ESCA sier om Cluster Excellence Benchmarking: Many countries have developed cluster policies and programmes to enhance the impact of research and innovation. Clusters provide governments with a strategic opportunity to address social and economic challenges through business development and innovation support programmes. Cluster management excellence is considered as one of the most promising approaches to increase the contribution of clusters to sustainable economic development and successfully address megatrends such as digitalisation, energy efficiency or social innovation.

Krav hos Innovasjon Norge

Fra tidligere har klyngen fått ARENA-status i Innovasjon Norges klyngeprogram. Høsten 2021 søker Industrial Green Tech om neste trinn i dette programmet: ARENA Pro. Ett av kravene for å søke er at klyngen har oppnådd «Bronze label».

Mer internasjonalisering

Sammen med sertifiseringen følger en 80-siders rapport som forteller hvordan Industrial Green Tech skårer i forhold til andre europeiske klynger og hva vi bør jobbe mer med for å oppnå status som sølv eller gull. Ett område som pekes ut for klyngen er fokus på internasjonalisering. Dette gleder vi oss til å jobbe med sammen med våre medlemsbedrifter.