IGT AWARDS 2021

Vil du være med å nominere noen til IGT Awards 2021?

IGT Award 2021 gis til årets “Power Couple”. Typisk en stor og en mindre bedrift som har gått sammen for å løse et problem. Den store kan være en industriell aktør, en institusjon eller offentlig aktør. Den lille kan være en teknologiutvikler, en oppstartsbedrift eller kompetansebedrift som spiller en vesentlig rolle i et innovasjons-samarbeid. Innovasjonen eller løsningen bør være kommersialiserbar.

SVARFRIST: 11. oktober kl. 11:00.

PREMIE: 50.000 som utbetales og disponeres fritt av den mindre aktøren. Premien er sponset av Sparebanken Sør.

Vinneren offentliggjøres på Industriuka, tirsdag 26. oktober.

Det er selvsagt lov å nominere seg selv i en av rollene 😊!

https://no.surveymonkey.com/r/JK879HZ