Hjelp til prosjekt-utvikling

Industrial Green Tech har fått ekstra støtte fra Innovasjon Norge for at klyngens medlemmer kan få gratis rådgivning.

Vi oppfordrer bedriftene i klyngen til å melde inn ønsker til klyngeadministrasjonen om bistand. Vi har tilgjengelig 150 timer ut 2020, støttet av ekstramidler til klynger fra Innovasjon Norge. Støtten kan for eksempel være hjelp til opprettelse av prosjekter eller hjelp til å skrive søknad om støtte til innovasjonsprosjekter.

Vi vet fra arbeidet i fokusgrupper og ideutvikling i klyngen at det er mange bedrifter som kan søke om støtte fra ulike ordninger både i Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, Climit, EUs programmer m.m.

Vi har bedt bedrifter i klyngen melde inn ressurspersoner som kan bistå andre bedrifter, og flere har meldt inn ressurspersoner som kan bistå andre. I tillegg til 100 timer fra disse ressurspersonene i klyngebedriftene har vi 50 timer fra klyngeadministrasjonen satt av til dette. Timene som er tilgjengelige fra IGT kan i tillegg kobles med kompetansemegling som tilbys fra fylkeskommunen og bistand fra industriinkubatoren Proventia.

Dette kan være til hjelp for å koble bedriftens ide mot rette virkemidler, utforming og innhold i søknad, idemyldring, prosjektutarbeidelse, sammensetting av kompetanseteam, hjelp til å søke finansiering m.m. Prosjektets størrelse eller modenhet har ingen betydning.

Midlene fra klyngen vil fordeles på bedriftene avhengig av innmeldte behov. Det rekker med en kort epost om ønske om ekstra ressurser til prosjekter dere jobber med, samt en kortfattet beskrivelse av prosjektet og type kompetanse/kapasitet dere ønsker.

Send til Irene Siljan Vestby så raskt som mulig. Vi har ingen absolutt frist på dette, men vil gjerne høre fra flest mulig innen 10. juni: irene@industrialgreentech.com