– Grenland har spennende ambisjoner innenfor hydrogen

Det var en særdeles fornøyd olje- og energiminister Tina Bru som dro fra Porsgrunn tirsdag. I en drøy time diskuterte hun regjeringens hydrogenstrategi med industrien i Grenland. Hun uttalte i møtet at det var en inspirerende og god diskusjon.

Gjennom klyngesamarbeidet i Industrial Green Tech har bedriftene samlet seg om felles ambisjoner for regionens hydrogensatsing. Disse er:

  • Norges mest attraktive region for etablering og vekst
  • Produksjon av hydrogen – for nytt brukermarked
  • Internasjonalt ledende kompetanse for ny hydrogenteknologi
  • Nasjonalt senter for hydrogenopplæring, sikkerhet og beredskap
  • 500 nye arbeidsplasser i løpet av fem år
  • Regjeringens flaggskip innenfor hydrogen

– Grenland har spennende ambisjoner innenfor hydrogen, sa Bru under møtet.

   

Foruten hydrogen var kraft et viktig tema. Industrien trenger store mengder grønn kraft, mye mer enn det som i dag produseres. Dette er avgjørende både for hydrogenproduksjon og elektrifisering.