Grenland – a natural Hub 4 Circularity

Gikk du glipp av faglunsjen om Hub 4 Circularity ? Faglunsjen «Siruklærøkonomi transformerer industrien» på Herøya Industripark ble 24.04.2020 servert digitalt.

Pierre Herbens innlegg “Hubs for Circularity – an upcoming new opportunity in SPIRE” ble etterfulgt av Irene Siljan Vestby med «Grenland – a natural Hub 4 Circularity».

Se opptak av seminaret her: Faglunsj 24.04.2020

Informasjon om foredragsholderne:

Pierre Herben er en erfaren leder fra kjemisk industri med 28 år i Shell, Lyondell Basell Industries (leder i Polyolefins) og Yara (leder innen ammoniakk og gjødselproduksjon). Hos Yara International var han konserndirektør med ansvar for FoU og innovasjon. Han lanserte flere strategiske innovasjonsplattformer som tar for seg f.eks. defossilisering av Ammoniakk ved bruk av grønt hydrogen eller sirkulær økonomi. Siden slutten av 2018 fungerer han som styreleder for SPIRE IRIAG-samfunnet på vegne av Sintef, og etablerer veikart for en klimanøytral og europeisk prosessindustri med null avfall. Pierre fungerer også som FoU og strategi seniorrådgiver for stiftelsen Bellona og deltar i forskjellige prosjekter som fører til grønn transformasjon av vår bransje.

Irene Siljan Vestby er utdannet Master of Science med spesialisering i næringsutvikling, organisasjonsutvikling, økonomi og markedsføring. Hun har siden 2016 ledet arbeidet med utvikling av klyngene Green Industry Cluster og Arenaklyngen Industrial Green Tech og har et stort engasjement for verdiskaping i industriregionen gjennom samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter.

Faglunsjen er et samarbeid mellom Herøya Industripark, USN og SINTEF.