4 fremragende samarbeid nominert til IGT Award

I år setter vi søkelyset på «Power Couple». Hvilke partnere har utpekt seg til å skape noen større sammen?

Typisk en stor og en mindre bedrift som har gått sammen for å løse et problem. Den store kan være en industriell aktør, en institusjon eller offentlig aktør. Den lille kan være en teknologiutvikler, en oppstartsbedrift eller kompetansebedrift som spiller en vesentlig rolle i et innovasjons-samarbeid. Innovasjonen eller løsningen bør være kommersialiserbar.

Vinneren utropes under Industriuka, tirsdag 26. oktober på Ælvespeilet i Porsgrunn. Her er de fire nominerte:

  • REEtec og Yara
  • EnergyNest og Yara
  • Tidetec og Rainpower
  • Opt-E og Herøya Industripark

Premien er kr 50.000 som utbetales og disponeres fritt av den mindre aktøren. Premien er sponset av Sparebanken Sør. Kort om de nominerte prosjektene:

REEtec og Yara Porsgrunn:
Ekstraksjon av sjeldne jordartsmetaller.  Arbeidet har blitt utført i et samarbeid mellom REEtec og Yara under det EU-støttede SecREEts-programmet.  Det er utviklet en prosess for ekstraksjon av kritiske metaller fra Yaras eksisterende prosesstrømmer for gjødselproduksjon.  Dette er metaller som er kritiske for det grønne skiftet, inkludert materialer til vindmøller, batterier og elektriske biler.

EnergyNest og Yara Norge:
Yara drifter Norges største og mest komplekse damp nett på Herøya industripark. Damp er en utmerket energibærer, men lite egnet til å lagre energi. Dette gjør det utfordrende å stabilisere damp systemer der uttak og input av energi er variabelt. Yara har i flere år lett etter løsninger rundt dette, og i 2019 ble det opprettet kontakt mellom Yara sin F&U avdeling i Porsgrunn og et lite norsk firma som heter Energy nest. Teknologien deres er termiske batterier, som er en potensiell meget effektiv måte å lagre energi.

Tidetec og Rainpower:
Tidetec utvikler teknologi for bærekraftig og lønnsom kraftproduksjon basert på energien i tidevann ved å utnytte høydeforskjellen mellom flo og fjære. Løsningen vil utnytte energien når tidevannet går inn og ut av et reservoar gjennom spesialutviklet turbinløsning på en måte som ikke skader fisk eller ødelegger våtmarksområder for fugl. De kaller dette to-veis vannkraft. Sammen med Rainpower er løsningen utviklet videre fra laboratoriemodell til testing i Svelvik-strømmen. Neste steg er en pilot som demonstrerer hele systemet og beviser at løsningen er konkurransedyktig i forhold til eksempelvis vindkraft. Det er tatt ut flere patenter, og utviklingen har fått støtte fra Innovasjon Norge og EUs virkemiddelapparat.

Opt-E og Herøya Industripark:
10-20% av verdens elektriske energiforbruk forbrukes av pumper. Opptil 90% av installerte pumper er ineffektive, og 85% av en pumpes livssykluskostnad er energiforbruk. Dette indikerer et stort sparepotensial globalt. Systemet Smartsave® fra Opt-E digitaliserer pumpedriften. Sammen med Herøya Industripark er konseptet utviklet for å gi en driftssikker og energioptimal leveranse av kjøle- og prosessvann. Volumet som går gjennom pumpestasjonen ved Herøya Industripark på en time, er omtrent like stor som vannmengden Skien kommune pumper opp i sine magasin på et døgn.