REC

Vi gratulerer! Flere millioner kroner til ny utvikling i IGT-bedrifter

Industrial Green Tech har med innsprøyting av friske midler til forprosjekter fra Innovasjon Norge i april og mai jobbet for å utvikle innovasjonsaktivitet i bedriftene i klyngen. Flere av klyngebedriftene får støtte og Innovasjon Norge sier at de har flere midler igjen til å få iverksatt gode ideer. Til sammen har IGT og medlemsbedriftene fått tilsagn om over 10 millioner kroner.

Brevik Engineering, Norsk Spesialolje, REC Solar og Herøya Industripark er noen av Industrial Green Techs medlemsbedrifter som har fått løfte om penger fra Innovasjon Norges «Miljøteknologiordning». REC Solar får 500.000 kroner til et forprosjekt for omstilling av silisiumproduksjonen for å produsere råvare for mono-krystallinske solceller.

– Det planlagte prosjektet er av stor betydning for bedriften, da solceller av mono-kvalitet vil dominere markedet i nær og overskuelig framtid, sier Trude Odberg Nysæter, bærekraftsleder i REC.

Hun er glad for støtten de har fått til dette forprosjektet fra Innovasjon Norge.
– REC Solar har en unik fordel, siden vi produserer silisium til solceller med verdens laveste utslipp av klimagasser.

Norsk Spesialolje får 720.000 i et prosjekt som skal omgjøre spillolje til marin fuel.

Halvparten av spilloljen kan gjenvinnes, det er oljer som er brukt som smøreoljer og inneholder baseolje. Den andre halvparten er spillolje fra produkter som er tatt ut i raffineringsprosessen til energiformål.

Denne spilloljen ønsker Norsk Spesialolje å gjøre om til en marin fuel. Prosjektet går ut på i finne en energieffektiv og god løsning for å omgjøre dette fra avfall til produkt.

Flere prosjekter med Kina

Brevik Engineering har fått 1,6 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Kina. Også Funzionano har fått støtte til et samarbeidsprosjekt med Kina. Gründerbedriften har fått 1.920.000 kroner til flammehemmende teknologi.

Miljøteknologiprosjektet som vi nå har fått er et samarbeidsprosjekt med en kinesisk aktør som ønsker å se på FunzioNano®-teknologien som additiv i termoplast. Det er en naturlig forlengelse av Funzionano’s aktiviteter på Herøya de siste årene og gir nye muligheter for internasjonal vekst, sier dr. Morten Eikenes, daglig leder i Funzionano.

Prosjektet styrker Funzionanos teknologi og mulighet for å nå gjennom blant annet innenfor flammehemmerteknologi.

Mangelen på smittevernutstyr under Covid-19 pandemien har avdekket behov for utvikling og produksjon av kritisk smittevernutstyr i Norge. Norners mål er å utvikle en ansiktsmaske med innovative løsninger i materialvalg, design og teknologi. Ideen er å lage en ansiktsmaske som vil være en beskyttelse for helsepersonell mot eksponering for bakterier og virus via munn, nese og øyne og som tilfredsstiller myndighetenes krav til slikt utstyr. Til dette prosjektet får Norner 500.000 kroner.

Penger til autonomi

Herøya Industripark AS har fått 275.000 for å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge muligheter for autonom industripark. Dette gjøres i samarbeid med flere kompetansepartnere, samt et nettverk av bedrifter som ønsker å dele erfaringer. Bedrifter med viktig kompetanse som Bouvet Norge, Bilfinger, Inovyn, Grenland Havn, Semcon, Yeti og Universitet i Sørøst-Norge er med på prosjektet. I tillegg vil vi i Industrial Green Tech og klyngen SAMS benyttes i kartleggingen.

Les mer: Innovasjon Norge støtter arbeidet med å gjøre Herøya til autonom industripark

Kebony får 1.640.000 i utviklingstilskudd, mens Kebony Norge får 343.000 under samme ordning.
Vi har tidligere fortalt om Cody, som har fått 2.000.000 kroner for å utvikle en autonom, komplett landstrømstilkoblingsløsning for skip.

Les mer om prosjektet her: 2 millioner til grønt forprosjekt for Cody

Klyngen har fått ekstra støtte for å kunne tilby medlemmene i klyngen kostnadsfri innovasjonsrådgivning. Dette er for å få satt sammen søknader som møter kriteriene i Innovasjon Norges støtteordninger. Industrial Green Tech har fått tilsagn om til sammen kr. 1.0480.000.

Vi fortsetter å følge opp prosjekter diskutert i klyngen og satser på at bedriftene får støtte til enda flere prosjekter fremover.