Rammebetingelser

Klyngen vil fokusere på vertskapsattraktivitet for å tiltrekke seg nye aktører, samt å utvikle en sterk, felles stemme for informasjon og påvirkning av beslutningstakere for best mulig tilrettelegging for grønn industri mot både det nasjonale og internasjonale markedet av bl.a. utslippsintensiv industri og teknologiutviklere.

Vertskapsattraktivitet, motivere, fremsnakke, utarbeide faglig innhold og dokumentasjon for beslutningstakere.