Nominer en kandidat til Industrial Green Tech Award 2020

Om IGT Award:

IGT Award er en pris som går til en bedrift/virksomhet som har jobbet for å oppnå miljøteknologiklyngen Industrial Green Techs mål om å bli verdens første klimapositive industriregion og/eller utvikler en innovativ grønn teknologisk løsning til det globale markedet.

Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å styrke regionens og norsk industris konkurranseevne i lavutslippssamfunnet. Prisen blir delt ut for første gang i 2020, utdelingen vil foregå som en del av Industriuka, under Industridagen 3. november 2020.

Sparebanken Sør (www.sor.no) og miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (www.industrialgreentech.com) sponser IGT Award.

Kandidater som ønsker å bli nominert til IGT Award må:

  • Være etablert i Norge.
  • Ha et produkt, en tjeneste eller teknologi som vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser og som har et forretningsmessig potensiale.
  • Være forbi idestadiet, men ennå ikke veletablert på markedet.

Kåring av vinner:

For å nominere en kandidat til IGT Award må påmeldingsskjema leveres irene@industrialgreentech.com innen fristen 1.SEPTEMBER. Etter nominasjonsrunden vil de 3-5 beste kandidatene bli presentert på IGT sine nettsider. Juryen vil presentere en vinner under Industridagen 03.november 2020 i Ælvespeilet i Porsgrunn.

Påmeldingsskjema finner du her: Påmeldingsskjema

Premie:

Premien vil bestå av en pengepremie på kr 50 000 fra Sparebanken Sør og kr. 10.000 fra Industrial Green Tech.

Juryen:

Juryen for IGT Award 2020 består av Sparebanken Sør og fra styret i IGT med følgende personer

  • Sparebanken Sør: Tryggve Moe
  • Styreleder: Per Knudsen (Yara)
  • Styremedlemmer: Sverre Gotaas (Herøya Industripark), Susan Heldal (OiW Process), Trine Kopperud (Yara), Christopher Kjølner (Skagerak Energi), Nils Kristian Bogen (USN) og Kjetil Larsen (Norner).

Spørsmål?

Kontakt administrasjonen i IGT: Irene Siljan Vestby, epost: irene@industrialgreentech.com, tlf 95231706