Project Invest

Project Invest er et kompetansemiljø med ingeniører og teknologier. Vi jobber med våre kunder i en tidlig fase, identifiserer behov og gjennomfører komplekse industrielle prosjekter. Vi har solide allianser og jobber tverrfaglig for å tilføre kunden nye ideer og godt beslutningsunderlag.

Project Invest har lang driftsnær erfaring fra de beste miljøer og kan benytte «beste praksis» som erfaringsgrunnlag i nye utviklingsprosjekter. Vi har dokumenterte resultater og anerkjente referanser som bekrefter vårt fokus på gjennomføringsevne og systematisk tilnærming til oppgavene. I videre utvikling av Project Invest fokuserer vi på å bygge en sterk intern kultur. Vi tydeliggjør og dyrker at seniorposisjonen er knyttet til erfaring, soliditet, kompetanse – og stadig gjenoppdagelse av den faglige gløden.