Bjorstaddalen Næring AS

Næringsselskapet er driverselskapet for all næringsvirksomheten samt at alt personell er ansatt der. Det er 25 ansatte i selskapet. Personell og maskiner til drift av husholdningsselskapet leies ut fra næringsselskapet.

Næringsselskapets virksomhet er drift av deponi, sortering og omlasting av diverse fraksjoner, kverning og sikting, pressing av plastfraksjoner, utleie av arealer, intern containertransport mm.